MAXALT RAPITAB är SPECIALISERAD MOT MIGRÄN

Maxalt Rapitab (rizatriptan) 10 mg, 2 frystorkade tabletter. Receptfritt läkemedel för akut behandling av huvudvärk under migränattack hos vuxna 18-65 år. Ska inte användas för att förebygga en attack, eller tillsammans med andra triptaner. Ska endast användas när diagnosen migrän är konstaterad av en läkare. Ta inte fler än 2 tabletter Maxalt Rapitab under en 24-timmarsperiod, minst två timmar mellan doserna. Använd inte Maxalt Rapitab vid allergi mot något innehållsämne, vid allvarlig lever- eller njursjukdom, vid förhöjt blodtryck, om du haft stroke  eller mini-stroke eller om du har problem med blodproppsbildning i dina blodkärl, eller har haft hjärtsjukdom. Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, eller nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning.

Vad Maxalt Rapitab är och vad det används för

Maxalt Rapitab är ett receptfritt läkemedel som innehåller det verksamma ämnet rizatriptan och tillhör gruppen ”triptaner” som används för att behandla migränattacker.

Maxalt Rapitab kommer i form av en smälttablett (frystorkad tablett) med pepparmintsmak. Tabletten löser upp sig i munnen och sväljes med saliven. Tillgång till vatten behövs inte och Maxalt Rapitab kan därför användas i situationer när dryck inte finns tillgängligt, eller för att undvika illamående och kräkningar som kan uppstå vid intag av tabletter med vätska.

Dosering för vuxna (18-65 år)

  • Ta 1 tablett så fort som möjligt när när man känner att en migränattack är på gång.
  • Om migränen återkommer inom 24 timmar kan man ta ytterligare 1 tablett.
  • Det ska alltid gå minst två timmar mellan tabletterna. Max 2 tabletter under samma 24-timmarsperiod
  • Om man inte svarar på den första tabletten av Maxalt Rapitab under en attack, så ska man inte ta en andra tablett av Maxalt Rapitab för behandling av samma attack. Det är dock möjligt att man kommer att svara på Maxalt Rapitab vid nästa attack.
  • Maxalt Rapitab rekommenderas ej till personer under 18 år eller över 65 år och ska inte användas för att förebygga en attack, eller tillsammans med andra triptaner.

Ta inte Maxalt Rapitab om du har en allvarlig lever- eller njursjukdom, förhöjt blodtryck, om du har eller har haft hjärtsjukdom, om du haft stroke (slaganfall) eller mini-stroke (transitorisk ischemisk attack, TIA) eller om du har problem med blodproppsbildning i dina blodkärl.

  • Maxalt Rapitab rekommenderas ej till personer under 18 år eller över 65 år och ska inte användas för att förebygga en attack, eller tillsammans med andra triptaner.
  • Maxalt Rapitab är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.

 

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

De vanligaste biverkningarna utgörs av yrsel, sömnighet och trötthet.

Läs noga igenom bipacksedeln innan man börjar ta detta läkemedel. För fullständig information om biverkningar, varningar och försiktighet, vänligen besök fass.se.

Maxalt Rapitab har visat sig ge signifikant smärtlindring så snabbt som 30 minuter efter intag hos vissa vuxna personer.

Man måste kontakta läkare om man inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

 

SE-MXT-110052 02/24