Vanliga migräntriggers – känner du igen dig?

Migrän kan komma plötsligt och oväntat, men ofta finns det ett mönster kring vad som utlöser ett anfall.
Här är några av de vanligaste anledningarna bakom att migränen bryter ut.

 

För personerna som lever med migrän – där en majoritet är kvinnor – kan sjukdomen ha stora negativa konsekvenser i vardagen.

I en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Organon – ett globalt läkemedelsbolag med fokus på kvinnlig hälsa – svarade mer än hälften (55%) som hade familj att migränanfallen tvingar dem att överlåta hela hushållsansvaret till partnern.

Men vad är det egentligen som utlöser de smärtsamma episoderna?  Här är några av de vanligaste migräntriggers som hittats i en litteraturöversikt från 2021 om migräntriggers. Känner du igen dig?

I en av de största studierna från litteraturundersökningen om migräntriggers, med 1027 migränpatienter, listades stress som den överlägset vanligaste bakom migränanfall. 79,7% med migrän svarade att en stressig vardag ofta leder till ett anfall.

Hormonförändringar är också en relativt vanlig orsak. 65% av deltagarna svarade att hormoner ligger bakom deras anfall, något som bekräftas i en amerikansk studie där 62% menade att hormoner ligger bakom migränen. 14% av de anfallen var dessutom direkt kopplade till menstruationen.

 

Att missa måltider, gå hungrig eller att fasta kan också utlösa ett migränanfall. 57% av personerna i studien upplevde migrän i samband med utebliven mat. Andra vanliga orsaker i studien är sömnproblem, starka dofter, nacksmärtor, ljuskällor, rökning och alkohol – i fallande ordning. En orsak bakom migrän som 53% av deltagarna i studien upplevde var förändringar i vädret, så kallat meteoropati. När man i en annan mindre studie med endast 34 patienter observerade dem under ett anfall upptäckte man att anfallet utlöstes när det atmosfäriska trycket låg mellan 1003 och 1007 hectoPascal (hPA). Vanligt atmosfäriskt tryck ligger på 1013. hPA. Forskarna spekulerar i att lägre barometriskt tryck stimulerar trigeminusnerven i kraniet, som sedan utlöser ett migränafall hos vissa personer med migrän.

 

Att migränanfall kan utlösas av en rad faktorer är välbelagt. Genom att lära känna just dina triggers kan du göra ditt bästa för att undvika dem och på så sätt höja livskvaliteten. Men ibland kommer ett anfall hur noga du än sköter dina rutiner. I Sverige säger de nationella riktlinjerna att migrän främst ska hanteras genom egenvård av de drabbade, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Där finns det redan idag effektiva receptfria läkemedel – till exempel Maxalt Rapitab från Organon.

 

 

 

Maxalt Rapitab är ett receptfritt läkemedel för akut behandling av huvudvärk under migränattack hos vuxna 18-65 år. Den frystorkade smälttabletten smakar pepparmint och löser upp sig i munnen, därför behövs det ingen tillgång till vatten. På så sätt kan den användas i alla situationer och även av personer som drabbas av illamående och kräkningar, vilket kan uppstå vid intag av tabletter med vätska. En tablett kan tas så fort man känner att en migränattack är på väg. Maxalt Rapitab innehåller det verksamma ämnet rizatriptan, som används för att behandla migränattacker. Om migränen återkommer inom 24 timmar kan man ta högst en till.

 

SE-MXT-110058 04/24