Så hårt drabbas kvinnor – både ekonomiskt och socialt – av migrän

Stor påverkan på möjligheten att klara av arbete och familj – men liten förståelse från allmänheten kring hur allvarligt tillståndet faktiskt är.
En ny undersökning* visar hur svenska kvinnor påverkas av folksjukdomen migrän.

Intensiv och pulserande huvudvärk som kan pågå i flera dagar och som även kan trigga kräkningar samt ljud- och ljuskänslighet. För personer som lever med migrän kan sjukdomen utlösas av bland annat stress, hormonförändringar eller olika sorters mat och dryck.

Men hur mycket påverkas egentligen de drabbade i vardagen? I en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Organon – ett globalt läkemedelsbolag med fokus på kvinnlig hälsa – ger 1052 svenska kvinnor i åldrarna 18-55 sin bild av livet med migrän.

  • 53% uppgav att de får minst en migränattack i månaden, 21% får en attack minst en gång i veckan. Risken för mer regelbundna attacker är vanligare i åldersspannet 18-35.
  • Drygt hälften – 49% – anser att de flesta inte förstår hur migrän påverkar dem i vardagen och 10% har slutat uppge migrän som anledning vid frånvaro från aktiviteter eftersom de känner att människor inte har sympati för hur migrän påverkar den drabbade.
  • 17% upplever att migränen har påverkat deras chans till en karriär och 13 % känner sig inte trygga med att berätta för chefen eller kollegorna när de har migrän.
  • 15 % av de svarande sjukskriver sig minst en gång i månaden.

Just bristande förståelse från omgivningen vid en migränattack är återkommande i undersökningen. Kvinnor som drabbas av migrän påverkas både i familjelivet och ekonomiskt, eftersom de på grund av sjukdomen ofta varken kan jobba som vanligt eller ta hand om sina barn.

Mer än hälften, 55%, av de svarande som hade en partner, måste överlåta en stor del av ansvaret för hushållet till partnern när migränen gör sig påmind.

För Organon understryker enkäten behovet av mer utbildning kring migrän och hur de drabbade påverkas. Personer som har migrän behöver också i större utsträckning få rätt stöd och behandling för att minska de både ekonomiska och sociala bördorna som sjukdomen innebär.

I Sverige säger de nationella riktlinjerna att migrän främst ska hanteras genom egenvård av de drabbade, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Där finns det redan idag effektiva receptfria läkemedel – till exempel Maxalt Rapitab från Organon.

 

  • Maxalt Rapitab innehåller det verksamma ämnet rizatriptan, som används för att behandla migränattacker. En tablett kan tas så fort man känner att en migränattack är på väg. Om migränen återkommer inom 24 timmar kan man ta en till.
  • Den frystorkade smälttabletten smakar pepparmint och löser upp sig i munnen, därför behövs det ingen tillgång till vatten. På så sätt kan den användas i alla situationer och även av personer som drabbas av illamående och kräkningar som kan uppstå vid intag av tabletter med vätska.
  • Maxalt Rapitab är et receptfritt läkemedel för akut behandling av huvudvärk under migränattack hos vuxna 18-65 år

 

*Undersökningen genomfördes av Kantar/Sifo under maj 2023 bland 1052 svenska kvinnor i åldrarna 18-55 år.

SE-MXT-110054 02/24