Migrän på jobbet

Att kämpa för att upprätthålla ett hälsosamt yrkesliv är bara en av många utmaningar med att ha migrän. Symtomen som upplevs vid en migränattack har visat sig ha en stark påverkan på livskvaliteten och på arbetslivet för de som lider av migrän. Det påverkar i sin tur produktiviteten och ekonomin. Det underlättar om du som har migrän får stöd från din arbetsgivare när det gäller arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Att förstå hur man förebygger och minimerar de negativa effekterna av migrän är viktigt både för dig och för din arbetsgivare.

Migränegenskaper

Migrän består vanligtvis av svår, pulserande smärta på ena sidan av huvudet som varar mellan 4-72 timmar. Många saker kan utlösa eller förvärra migrän, såsom höga ljud, starkt ljus och till och med lätt fysisk aktivitet. Illamående och kräkningar tillsammans med många andra funktionsnedsättningar är ofta närvarande vid sidan av huvudvärken. Det säger sig självt att det i allmänhet inte är möjligt att arbeta under ett migränanfall.

Migrän är den främsta orsaken till uteblivna arbetsdagar för personer under 50 år. Detta har en stor inverkan på ens karriär om man drabbas ofta och återkommande av migrän. En migrän är inte enbart en svårartad huvudvärk, utan också ett neurologiskt tillstånd som har ett brett spektrum av symptom varav ibland huvudvärk är ett av dem.

Migrän påverkar yrkeslivet och produktiviteten

Gener, kön, ålder och hormonella förändringar är några av de främsta orsakerna som ligger bakom varför någon drabbas av migrän. Alla dessa riskfaktorer ligger utanför individens kontroll. Enligt Women’s Brain Project är det vanligaste att de som lider av migrän är kvinnor mellan tonåren till femtioårsåldern. Migrän upplevs någon gång under livet av 30 procent av alla kvinnor, och är tre gånger vanligare hos kvinnor än män. Miljontals män lider också av migrän, men har vanligtvis migrän med mindre frekvens och med kortare varaktighet.

Enligt My Migraine Voice- en undersökning av 11 266 individer från 31 länder, varav 75 procent av de tillfrågade var kvinnor – rapporterade 70 procent av deltagarna att migrän hade påverkat deras yrkesliv negativt. Undersökningen visade också att på grund av sin migrän rapporterade 52 procent att de inte kunde koncentrera sig på jobbet, 32 procent fick sitt yrkesliv påverkat pga ha missat flera dagars arbete, och 27 procent rapporterade att kollegorna varken förstod eller tog deras tillstånd på allvar. Dessa undersökningsresultat visar att migrän påverkar yrkeslivet negativt överallt i världen för både män och kvinnor.

Utan lämpligt institutionellt stöd orsakar migrän stora produktivitetsförluster för enskilda och samhället. En studie från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi visade att majoriteten av de migrändrabbade i Sverige inte är nöjda med sin behandling.1 Det visade dessutom att de drabbas av en stor förlust gällande hur effektivt de kan utnyttja arbetstiden jämfört med när de är friska och produktiva. Sådana förluster har en negativ påverkan på det ekonomiska resultatet för företag, individer och ekonomin i stort. Denna studie och dess deltagare föreslår att en större variation av behandlings- och arbetsplatsalternativ måste finnas för de som lider av migrän för att de ska kunna vara produktiva även när de inte mår till 100 procent bra, för att kunna ha en bra balans mellan arbetet och privatlivet.

Tips för att jobba med migrän

Följande är några saker som kan hjälpa dig att minimera de negativa effekterna av migrän på ditt yrkesliv:

Förstå sjuksystemet och dina rättigheter

Som tur är så bor och arbetar vi i Sverige där försäkringskassan erbjuder ett särskilt högriskskydd för dig som har ett sjukintyg på migrän och måste missa jobbet mer än tio gånger om året på grund av en sjukdom som kronisk migrän. Denna försäkring kan göra att du kan behålla din anställning vid de flesta arbetsplatserna, eftersom du och dina arbetsgivare båda får ersättning för dina sjukdagar. Att dra nytta av ett högriskskydd kan hjälpa till att minska den eventuella negativa effekten på din arbetssituation.

Förklara för dina medarbetare

Både dina chefer och dina medarbetare måste få förklarat för sig vad det innebär att lida av migrän för att de ska kunna hjälpa dig. Om dina chefer är förstående och arbetet tillåter det, kan de godkänna att du får ett mer flexibelt arbetsschema. Oavsett om det innebär att du arbetar hemifrån eller att du kan välja ankomsttider till jobbet, kan din förmåga att arbeta när det är bäst för dig vara till stor hjälp för att undvika migrän samt missat arbete. När dina kollegor förstår vad du lider av, blir de mindre benägna att skylla någonting på dig om du till exempel behöver gå hem tidigt, eller om du behöver be om en godkänd förlängning av din frånvaro på grund av migränen.

Förändra dina arbetsuppgifter

Det vara bra att kola upp med din nuvarande arbetsgivare om din behov för flexibilitet kan tillgodoses. Men om det inte är möjligt att förändra arbetsförhållanden på din nuvarande arbetsplats, så kan det vara bra att utvärdera andra arbetsplatsalternativ. Det är förstås inte alltid så lätt att hitta ett nytt jobb eller byta karriär, ,men det kan vara värt att undersöka möjligheten om nuvarande arbetsförhållanden påverkar din livskvalitet.

Numera finns det många fler jobb som är utformade för distansarbete och det erbjuds mer flexibla scheman än någonsin tidigare. En del arbetsplatser erbjuder en miljö som skapar mindre risk för migränanfall än andra. Även om det inte alltid är ett alternativ, är det åtminstone värt att överväga möjligheten att prova ett nytt jobb istället för att sluta helt och hållet om ditt nuvarande arbete blir för svårt att klara av på grund av migränen.

Att upprätthålla en hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil kan ge dig chansen att förhindra migränen under din arbetsdag. Att dricka mycket vatten och äta en balanserad diet hjälper dig att undvika att ditt blodsocker stiger och sjunker. Att ha ett dedikerat mat- och sovschema har också visat sig förebygga migrän. Att sova och träna tillräckligt är också viktigt för att minska stress och spänningar som kan orsaka migrän. Det här är bara några av de viktigaste faktorerna att tänka på när du vill upprätthålla en hälsosam livsstil samt balans mellan arbete och privatliv.

Medicinering

När du känner de första tecknen på att en migrän börjar kan du göra vissa förberedelser. Vid de första tecknen på att migränen är på gång kan du meddela dina kollegor att du inte kommer att vara tillgänglig och anpassa ditt schema därefter. När migränen börjat kan du minska hur intensiv den blir och hur länge den varar genom att stanna hemma, vila och ta medicin mot värken.

Receptfria läkemedel kan vara effektiva för vissa, men för andra gäller det att prata med en läkare och få ett receptbelagt läkemedel. Maxalt Rapitab (rizatriptan) 10 mg, 2 pack, från Organon är ett receptfritt läkemedel i form av en smälttablett som är specialiserad mot migrän. Maxalt Rapitab kan hjälpa till att minska många av symptomen på migrän, såsom huvudvärk, smärta, känslighet för ljus och ljud, illamående och kräkningar.

Sammanfattning

Migrän kan vara en utmaning i yrkeslivet för den som är drabbad av återkommande migränattacker. Det finns åtgärder som du kan ta till för att minimera svårigheterna. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam i din kamp mot besvären. Det finns många i din omgivning, både på arbetet och privat, som vill hjälpa dig att hitta en balans mellan arbete och privatliv.

 

SE-MXT-110017 01/23